Udhëzues për kandidatët

Nëse e keni parë një konkurs të shpallur për një vend pune për të cilin dëshironi të aplikoni, udhëzimi dhe këshillat e mëposhtme janë për të ju dhënë mundësitë më të mira për sukses në procesin e përzgjedhjes.

 

Gjetja e kandidatit më të mirë për ta zënë atë vend pune është në interes të të gjithëve.  Ajo siguron që puna të bëhet më së miri që është e mundur – kjo është një përparësi për organizatën dhe qytetarët e Kosovës.  Gjetja e kandidatit më të mirë është në interes të gjithë kandidatëve – pavarësisht se a jeni ju ai kandidat apo jo – kjo një shenjë e një procesi të drejtë dhe kredibil të rekrutimit.

 

Kjo përkrahje është e paraqitur në dy pjesë, që lidhen me fazën e listës së ngushtë dhe fazën e intervistave.  Secila përmban një numër sugjerimesh praktike dhe këshilla për të maksimizuar gjasat tuaja për sukses në procesin e përzgjedhjes. 

Dokumenti udhëzues 1 – Përgatitja e aplikacionit tuaj 

Dokumenti udhëzues 2 – Përgatitja juaj për intervistë

Pyetjet më të shpeshta

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave

Deklarata e mëposhtme për mbrojtjen e të dhënave tregon se si do të grumbullohen të dhënat e kandidatëve, përpunohen dhe ruhen si pjesë e përfshirjes së Partnerit Zbatues në projekt.

Mjetet për rekrutim të bazuar në meritë

Në fillim të vitit 2020 janë mbajtur trajnime për menaxherët e RNj në institucionet publike qendrore dhe komunale.  Qëllimi i këtyre seancave ishte zgjerimi i të kuptuarit dhe aplikimit të përzgjedhjes së bazuar në meritë.  Pjesëmarrësve u janë dhënë pakot e vlerësimit të bazuar në meritë, si dhe një varg slajdesh ku është paraqitur metodologjia.  Këto mjete janë vendosur më poshtë.

Lidhje të dobishme