top of page

Konferencat

Konferencat e projektit janë mbajtur në vitin 2018, 2019 dhe 2022. Konferenca e fundit është mbajtur në nëntor të vitit 2022 me pjesëmarrës nga institucionet e Kosovës, qeveria, komunat, komuniteti ndërkombëtar i donatorëve, shoqëria civile dhe të emëruarit e suksesshëm në pozita të larta publike. Kryeministri ishte folësi kryesor dhe agjenda përfshinte një panel diskutimi rreth përfitimeve të rekrutimit të bazuar në meritë. Në të morën pjesë mbi 90 persona dhe është mbuluar nga mediat e Kosovës.

 

Një përmbledhje e arritjeve të projektit dhe gjetjeve kryesore për vitin 2022 mund të gjendet këtu

bottom of page