top of page

Konferencat

Në vitet 2018 dhe 2019, projekti ka mbajtur konferenca me palët e interesit, të cilat kanë qenë mundësi për përditësim të këtyre palëve rreth progresit dhe rezultateve të projektit, ofrim të informatave kthyese lidhur me kufizimet dhe pengesat e konsiderueshme, dhe identifikim të mundësive për përmirësim.

Konferenca e marsit 2019 është mbajtur me pjesëmarrës të ftuar nga institucionet e Kosovës, qeveria, komunat, komuniteti ndërkombëtar i donatorëve, shoqëria civile dhe kandidatët për pozita të lira. Kryeministri dhe Kryetari i Kuvendit i kanë mbajtur fjalimet kryesore. Kanë marrë pjesë mbi 75 veta dhe ka pasur mbulim nga mediet e Kosovës.

Edhe një konferencë e tillë ka qenë e organizuar për muajin mars 2020 por është anuluar disa ditë para se të mbahet për shkak të pandemisë COVID 19 dhe masave të izolimit tqë kanë pasuar nga Qeveria e Kosovës.

Përditësimi i narrativës së projektit me informatat që është dashur të paraqiten në konferencën e marsit 2020 mund të shkarkohet këtu.

Një pasqyrë tjetër e shkurtër e fakteve lidhur me progresin e projektit deri në muajin mars 2020 gjendet këtu.   

bottom of page