top of page

Konferencat

Konferencat e projektit janë mbajtur në vitin 2018, 2019, 2022 dhe 2024. Konferenca e fundit është mbajtur në nëntor të vitit 2024 me pjesëmarrës nga institucionet e Kosovës, qeveria, komunat, komuniteti ndërkombëtar i donatorëve, shoqëria civile dhe të emëruarit e suksesshëm në pozita të larta publike. Kryeministri ishte folësi kryesor.

bottom of page