top of page
Logo (from web).jpg

REKRUTIME TË PAVARURA,

TË PËRGJEGJSHME, MERITOKRATIKE DHE PROFESIONALE NË KOSOVË

Tashmë projekti ka përfunduar. 

Kjo faqe interneti dhe burimet e saj do të mbeten të aksesueshme deri në fillim të vitit 2027, por nuk do të mirëmbahen në mënyrë aktive.

Access the Phase 3 Project Achievements here

Hyni në Hartën e Procesit të emërimeve në pozita të larta këtu

Access the 2023 Project Achievements here

bdo-logo-png-transparent.png
Talogy-Logo-Horizontal-Colour-RGB[76].png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn
bottom of page