REKRUTIME TË PAVARURA,

TË PËRGJEGJSHME, MERITOKRATIKE DHE PROFESIONALE NË KOSOVË

Përmbajtja në këtë faqe është lidhur me aktivitetin e projektit i cili ka filluar në tetor të vitit 2016 dhe ka përfunduar në mars të vitit 2020.  Përditësimet tjera do të bëhen pas përfundimit të restriksioneve aktuale që janë vendosur për shkak të COVID-19.

bdo-logo-png-transparent.png
Logo - PSI [Inverted - 96 dpi] (png).png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Mbështetur nga Ambasada Britanike në Prishtinë