top of page

Proceset komunale - Shtator 2018 - Mars 2020

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet komunale që është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit me Komunat. Proceset do të zhvillohen prej muajit shtator 2018 deri në mars të vitit 2020.

Komuna e Prishtinës
Ndërmarrja Publike Banesore (NPB)

Anëtarët e Bordit

Komuna e Prishtinës
Parkingu Prishtina
Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit
Komuna e Prishtinës
Stacioni i Autobusëve në Prishtinë 
Kryesuesi dhe anëtaret e Bordit
Komuna e Prishtinës
Pallati i Rinisë në Prishtinë
Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit
Komuna e Pejës
Stacioni i Autobusëve në Pejë
Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit
bottom of page