top of page

Rekrutimet e reja dhe të kaluara

Kryeshef Ekzekutiv në Ndërmarrjen Prishtina Parking

Lista e ngushtë

14/02/2020

Anëtarët e Komisionit:

Muhamet Krasniqi

Naser Krasniqi

Vjollca Duriqi

Mahir Blaku

Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mbrojtjes

Lista e ngushtë

Pritet konfirmimi

Anëtarët e Komisionit:

Pritet konfirmimi

Anëtarë të Organit Shqyrtues të Prokurimit

Lista e ngushtë

Pritet të konfirmohet

​Komisioni për listën e ngushtë:

Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme në MAPL (Kryesuese e panelit për listën e ngushtë)

Naim Baftiu, Sekretar i Përgjithshëm në MeF, 

Qemail Marmullakaj, Sekretar i Përgjithshëm në MeD

Osman Vishaj, përfaqësues nga KRPP, 

Isuf Zejna, përfaqësues nga Demokracia Plus.

Këshilltar i Përgjithshëm Ligjor / Sekretar i Ndërmarrjes në NKEC

Lista e ngushtë

Në pritje të konfirmimit 

Anëtarët e Komisionit:

Në pritje të konfirmimit

Zyrtar Kryesor Financiar në NKEC

Lista e ngushtë

Në pritje të konfirmimit 

Anëtarët e Komisionit:

Në pritje të konfirmimit

bottom of page