Proceset Qendrore - 2022/2023

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës Veriore. 

Proceset 2022/2023

KQZ
Drejtor i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin
Financiar të Subjekteve Politike 
Policia e Kosovës
Drejtor i Përgjithshëm 
Termokos
Anëtarët e Bordit 
Infrakos
Anëtarët e Bordit 
Ministria e Drejtësisë

Sekretar i Përgjithshëm

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina
Kryeshef Ekzekutiv 
Ministria e Mbrojtjes 

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Arsimit

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Sekretar i Përgjithshëm

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia për Mbrojtjen e  Mjedisit të Kosovës 

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional (AVETAE)

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Administrimin e Pronës së Sekuestruar 

Kryeshef Ekzekutiv

Inspektorati Shëndetësor 

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës

Kryeshef Ekzekutiv

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë 

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia Pyjore e Kosovës

Kryeshef Ekzekutiv

Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Kryeshef Ekzekutiv
Agjensioni për Produkte dhe Pajisje Mjekësore 
Kryeshef Ekzekutiv
Telekomi i Kosovës
Kryeshef Ekzekutiv
Telekomi i Kosovës
Zyrtar Kryesor Financiar
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
 5 Anëtarë të Bordit
Agjencia Qendrore e Prokurimit 
 
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës
6 Anëtarë të Bordit 
Agjencia e Statistikave të Kosovës 
 
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 
Sekretar i Përgjithshëm
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Kryeshef Ekzekutiv
Agjensioni i Akreditimit 
Kryeshef Ekzekutiv
Administrata Tatimore 
Kryeshef Ekzekutiv
Termokos
Kryeshef Ekzekutiv
Termokos
Bordi
Banka Qendrore
Guvernator
Drejtor i Departamentit të Thesarit 
Zyra e Kryeinspektoratit 
Agjencia e Punësimit 
Zyra e Rregullatorit të Energjisë 
2 Anëtarë Bordi