top of page

Proceset Qendrore - 2022/2023

Kjo faqe paraqet të gjitha proceset e rekrutimit për institucionet për të cilat është dakorduar të përfshihen në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qeverisë së Kosovës, Kuvendit të Kosovës si dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës Veriore. 

Proceset 2022/2023

Ministria e Mbrojtjes 

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Mbrojtjes 

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Mbrojtjes 

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Drejtësisë

Sekretar i Përgjithshëm

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

Sekretar i Përgjithshëm

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)
Kryeshef Ekzekutiv
Agjencia për Mbrojtjen e  Mjedisit të Kosovës 

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional (AVETAE)

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia për Administrimin e Pronës së Sekuestruar 

Kryeshef Ekzekutiv

Inspektorati Shëndetësor 

Kryeshef Ekzekutiv

Agjencia Pyjore e Kosovës

Kryeshef Ekzekutiv

Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Kryeshef Ekzekutiv
Agjensioni për Produkte dhe Pajisje Mjekësore 
Kryeshef Ekzekutiv
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
 5 Anëtarë të Bordit
Agjencia Qendrore e Prokurimit 
 
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës
6 Anëtarë të Bordit 
Agjencia e Statistikave të Kosovës 
 
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Kryeshef Ekzekutiv
Administrata Tatimore 
Kryeshef Ekzekutiv
Drejtor i Departamentit të Thesarit 
Zyra e Kryeinspektoratit 
Agjencia e Punësimit 
Zyra e Rregullatorit të Energjisë 
2 Anëtarë Bordi
bottom of page